Yleiset ehdot

31.10.2017

Yleistä

Suomen LEI-kilpailutus Oy, y-tunnus: 2858717-3, osoite: Simostået 47, 65800 Raippaluoto; (”Palveluntarjoaja”) myy LEI-tunnus -palveluja suomalaisille yhteisöille. Nämä yleiset ehdot (”Ehdot”) soveltuvat kenen tahansa (”Asiakas”) tekemiin LEI-tunnusten tilauksiin osoitteessa www.lei-tunnus.fi (”Sivusto”) sijaitsevassa verkkokaupassa (”Verkkokauppa”). Ehdot soveltuvat myös muiden palveluiden tilaamiseen sekä LEI-tunnusten ja muiden palveluiden toimituksiin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja yksipuolisesti aika ajoin, joten Asiakkaan tulee tutustua Ehtoihin joka kerta etukäteen tilatessaan Palveluita (määritelty jäljempänä) Palveluntarjoajan verkkokaupasta.

Määritelmät

”Asiakas”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat keneen tahansa tämän Palvelun käyttäjään.

”Ehdot”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat näihin käyttöehtoihin, jotka ovat kulloinkin julkistettuina Sivustolla.

“GLEIF”: The Global LEI Foundation on voittoa tavoittelematon LEI-kattojärjestö, joka ylläpitää virallista LEI-rekisteriä.

“LEI-tunnus”: tai vastaavat ilmaisut tarkoittavat yhtä tai useaa kansainvälistä yhteisötunnusta (Legal Entity Identifier), joita GLEIF ja LOU-yksiköt myöntävät.

”Me”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat Palveluntarjoajaan eli Suomen LEI-kilpailutus Oy:ön.

”Palvelu”: Sivuston kautta, sähköpostitse tai sopimuksen perusteella muulla tavalla tilattava LEI-tunnuksen hakemista, siirtämistä, muuttamista, päivittämistä, ylläpitämistä, tai vastaavan toiminnon kilpailuttamista koskeva palvelu, joka muodostaa sopimuksen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille.

“Palveluntarjoaja”: Suomen LEI-kilpailutus Oy, y-tunnus: 2858717-3, osoite: Simostået 47, 65800 Raippaluoto.

”Sinä”: tai vastaavat ilmaisut viittaavat keneen tahansa tämän Palvelun käyttäjään.

”Sivusto”: www.lei-tunnus.fi

“Verkkokauppa”: Sivustolla osoitteessa www.lei-tunnus.fi saatavilla oleva portaali LEI-tunnusta koskevien palveluiden tilaamiseksi.

Palvelut ja hinnat

Verkkokaupan palveluiden sisältö ja hinnat on esitetty kunkin tuotteen tuotekuvauksen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Tuotteiden lopulliset hinnat sisältävät arvonlisäveron, joka ilmenee tilausvahvistuksessa.

Palvelutaso

Palveluntarjoaja tekee kohtuuden rajoissa kaiken voitavan näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Palveluntarjoaja on riippuvainen tietyistä oheispalveluista, jotka eivät ole sen itse tuottamia, kuten www.ytj.fi -sivusto, jonka kautta Palveluntarjoaja hakee tietoja. Mikäli Palveluntarjoajan käyttämissä oheispalveluissa ilmenee katkoksia, tämä voi vaikuttaa Palveluntarjoajan toimintaan, eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa tällaisten katkosten aiheuttamista viivästyksistä.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii ja on käytettävissä ilman katkoksia tai vikoja. Palvelun toiminta voi keskeytyä huoltotöiden, päivitysten tai järjestelmä- tai verkkohäiriöiden takia. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan mahdollisista katkoksista tai viivästyksistä Sivustollaan tai sähköpostitse asiakkaille, joiden tilausten käsittely on kesken.

Toimitus ja toimitusaika

LEI-tunnus toimitetaan aina sähköpostitse Asiakkaalle. Tavalliset tilaukset toimitetaan 5–15 arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kiireelliset tilaukset maksavat enemmän kuin tavalliset 5-15 arkipäivän tilaukset. Kiireelliset tilaukset toimitetaan 1–5 arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä, ellei toisin ole nimenomaisesti ja kirjallisesti sovittu Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä.

Toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, kun Palveluntarjoaja on saanut tilauksen toteuttamiseen vaadittavat suoritukset Asiakkaalta: 1) Asiakkaan tulee maksaa tilauksen hinta kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle sekä 2) toimittaa ajantasainen kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote Palveluntarjoajalle, mikäli Asiakas on valinnut tuotteen, joka edellyttää Asiakkaalta tietojen toimittamista.

Tilaaminen ja sopimus

Voit tilata tuotteita Sivustomme Verkkokaupassa valitsemalla tuotteen ja vahvistamalla tilauksen ja maksamalla tuotteet maksupalvelussa. Tilatessasi Verkkokaupastamme sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin Ehtoihin. Asiakas ymmärtää, että hyväksymäsi ja Palveluntarjoajan vahvistama tilaus on sitova ja synnyttää sopimuksen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille. Nämä Ehdot ovat osa mainittua sopimusta.

Tilatessaan Palveluita Asiakas:

  1. Vakuuttaa tilatessaan uutta LEI-tunnusta, ettei Asiakas ole aiemmin hakenut eikä Asiakkaalle ole aiemmin myönnetty LEI-tunnusta.
  2. On tietoinen, että mikäli Asiakas haluaa käyttää GLEIFin rekisteröityä tavaramerkkiä ja logoa, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä GLEIFiin.
  3. Sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja ja toimimaan niiden mukaisesti sekä noudattamaan pakottavaa voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikessa asioinnissaan ja Palveluun liittyvässä toiminnassaan.

Maksaminen ja maksutavat

Tilauksen voi maksaa verkkokaupassa kuvatuilla ja kassa-sivulla valittavissa olevilla maksutavoilla.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään tilausvahvistus.

Tilausvahvistuksessa vahvistetaan myös käytetty maksutapa.

Jos emme jostain odottamattomasta syystä voi vahvistaa tilausta, ilmoitamme siitä Asiakkaalle sähköpostitse mahdollisimman pian.

Peruutusoikeus

Sivuston kautta tilatuilla Palveluilla ei ole peruutusoikeutta.

LEI-tunnusta ei myönnetä kuluttajille, joten Asiakkailla ei ole Suomen kuluttajansuojalain mukaista oikeutta peruuttaa tilausta.

Mikäli Palvelua ei pystytä toimittamaan Asiakkaasta johtuvasta syystä, kuten puutteellisista tiedoista tai jo olemassa olevasta LEI-tunnuksesta johtuen, Asiakkaalle ei palauteta maksua siltä osin, kuin se voidaan käyttää Palveluntarjoajalle aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Puutteellisia tietoja voidaan korjata sopimuksen mukaan.

Asiakaspalvelu

Palveluntarjoajan henkilökunta auttaa Asiakasta tilaukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaan tulee olla ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen:

info@lei-tunnus.fi.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palveluun, tilaukseen, toimitukseen tai tuotteeseen liittyvästä tai mistään edellä mainitusta aiheutuneesta välillisestä tai välittömästä tai muusta vahingosta, ellei pakottava määräys lainsäädännössä kyseisen vahingon osalta toisin määrää.

Erimielisyydet

Asiakkaan tilausta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimalla. Asiakkaan tulee ensi tilassa ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan Asiakaspalveluun asian sopimiseksi.