UKK

Mihin LEI-tunnus perustuu?

EU:n arvopaperilainsäädäntö uudistuu MiFID II -sääntelyn tullessa voimaan 3.1.2018. Yksi sääntelyn tuomista uudistuksista koskee LEI-tunnusta. LEI-tunnus eli Legal Entity Identifier on kansainvälinen tunniste yhteisöille. LEI-tunnus tarvitaan, jotta oikeushenkilö voidaan tunnistaa yksilöivästi pörssikaupassa. MiFID II -sääntelyn myötä LEI-tunnusta edellytetään rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa, jossa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella. Sääntely ei koske yksityishenkilöitä, vaan heidät yksilöidään myös jatkossa suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Tunnuksen voi saada kaupparekisteriin merkitty toimija (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö), säätiörekisteriin merkitty säätiö tai muu Y-tunnuksen saanut toimija (esim. sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö).

Miten palvelu toimii?

LEI-tunnus.fi hakee puolestasi kansainvälisen LEI-tunnuksen. Koska LEI-tunnus on kansainvälinen, LEI-tunnus.fi käyttää PRH:n sijaan muita virallisia LEI-tunnuksen antajia ja kilpailuttaa niitä kansainvälisesti. LEI-tunnus.fi pyrkii täten tuottamaan vastaavan palvelun kuin PRH, mutta kilpailukykyisempään hintaan. LEI-tunnus.fi:ltä saa myös henkilökohtaista suomen- ja ruotsinkielistä palvelua.

Milloin LEI-tunnusta vaaditaan?

Johdannaiskaupankäyntiin liittyvässä EMIR-raportoinnissa LEI-tunnusta edellytetään 1.11.2017 alkaen ja muussa kaupankäynnissä, kuten kaupankäynnissä pörssiosakkeilla, LEI-tunnus on oltava viimeistään 3.1.2018.

Kuinka kauan LEI-tunnus on voimassa?

LEI-tunnus myönnetään 12 kuukaudeksi kerrallaan. Tunnus täytyy uusia vuosittain suorittamalla uusimisesta perittävä maksu palvelun tarjoajalle. Lisäksi LEI-tunnus voidaan passivoida, mikäli se jostain syystä osoittautuu tarpeettomaksi. Passivoitu LEI-tunnus on mahdollista aktivoida uudelleen, mikäli tunnukselle on jälleen tarvetta.

Kuinka vuosimaksu maksetaan?

LEI-tunnus.fi lähettää kaikille asiakkailleen vuosimaksusta laskun noin kaksi kuukautta ennen rekisteröinnin erääntymistä.

Voiko palvelun siirtää?

LEI-tunnuksen voi halutessaan siirtää.

Mikäli olet jo hankkinut yhtiöllesi LEI-tunnuksen esimerkiksi PRH:n kautta ja haluat siirtyä käyttämään LEI-tunnus.fi:n palvelua vuosimaksun kilpailutuksessa, voit ostaa myös LEI-tunnuksen siirto -palvelun, jolloin LEI-tunnus.fi kilpailuttaa vuosimaksun puolestasi.
Mikäli haluat vaihtaa palveluntarjoajaa ja lopettaa LEI-tunnus.fi:n palvelun käytön, voit vapaasti ilmoittaa tästä toiselle palveluntarjoajalle, joka hoitaa siirron puolestasi.

Voiko LEI-tunnuksen siirtää toiselle yhtiölle tai yhteisölle?

LEI-tunnus on yhteisökohtainen. Tämä tarkoittaa, että LEI-tunnusta ei voi siirtää toiselle yritykselle tai yhteisölle – edes konsernin sisällä. Sulautumistilanteissa sulautuvan yhtiön LEI-tunnuksen voimassaolo päättyy. Mikäli esimerkiksi sulautumisen vastaanottavalla yhtiöllä ei ole ennestään LEI-tunnusta, sen täytyy hakea uusi tunnus.

Voiko palvelun lopettaa?

LEI-tunnus raukeaa automaattisesti, mikäli vuosimaksua ei makseta.

Miksi kiireellinen LEI-tunnus on kalliimpi?

Kansainväliset viralliset LEI-tunnuksen myöntäjät saattavat myöntää kulloisenkin tunnustilauksen volyymiin perustuvaa alennusta. LEI-tunnus.fi pyrkii käyttämään näitä paljousalennuksia virallisia LEI-tunnuspalveluita kilpailuttaessaan. Mikäli asiakkaalla on erityinen kiire, voidaan paljousalennusten kilpailuttaminen karsia pois, jolloin LEI-tunnus maksaa asiakkaalle hieman enemmän. Kiireellinen tunnus pyritään toimittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5 arkipäivän kuluessa.

Mitä jos PRH:n vuosimaksu on halvempi kuin LEI-tunnus.fi:n palvelu?

LEI-tunnus.fi:n palvelun ideana on tarjota suomalaisille yrityksille halvempi ja helpompi tapa hankkia LEI-tunnus. Mikäli PRH olisi halvempi kuin kansainväliset LEI-tunnuspalvelut, ei palvelulle olisi enää varsinaista tarvetta muutoin kuin asiakaspalvelun näkökulmasta. Tällöin asiakas voi siirtää LEI-tunnuksen esimerkiksi PRH:n hallinnoinnin alle.

Voinko hakea itse LEI:n itse ulkomaiselta palveluntarjoajalta?

Kyllä voit. LEI on kansainvälinen Y-tunnus, joten sen voi hakea maasta riippumatta. Me kuitenkin kilpailutamme tarjoajia jatkuvasti, joten vältyt tulevaisuudessa palveluntarjoajan vaihdolta, mikäli valitsemasi LEI-palvelu nostaakin hintojaan tai lopettaa jostain syystä palvelun tarjoamisen.

 

 

Päivitetty 31.10.2017