Kirjoitettu

PRH: Emoyhteisöjen tiedot täytyy ilmoittaa 27.9.2017 alkaen

PRH:n mukaan LEI-tunnusta hakevien tai uudistavien yritysten ja yhteisöjen täytyy 27.9.2017 alkaen ilmoittaa tiedot emoyhteisöistään tai emoyhteisöjen puuttumisesta. Ilmoitettavia tietoja ovat suoran ja ylimmän kirjanpidollisen emoyhteisön tiedot tai tieto siitä, että emoyhteisöjä ei ole taikka niitä ei haluta tai voida ilmoittaa.

Seuraavat tiedot vaaditaan: suoran ja ylimmän emoyhteisön osalta:

  • emoyhteisön nimi ja Y-tunnus tai yhteystiedot
  • emoyhteisön mahdollinen LEI-tunnus
  • emoyhteisön käyttämät tilinpäätösstandardit
  • emoyhteisön ja LEI-tunnusta hakevan tai uudistavan yhteisön välisen suhteen kesto
  • luettelo mahdollisista asiakirjoista, joilla osoitetaan emoyhteisön suhde LEI-tunnusta hakevaan tai uudistavaan yhteisöön, esimerkiksi konsernitilinpäätös.

Ylin emoyhteisö voi myös olla sama kuin suora emoyhteisö.

Mitä teet, jos emoyhteisöjä ei ole tai et voi ilmoittaa niiden tietoja?

Emoyhteisöä ei ole, jos LEI-tunnusta tai sen uudistamista hakevan yhteisön omistajat ovat yksityishenkilöitä. Mikäli emoyhteisön tietoja ei voida ilmoittaa, on annettava syy, miksi tietoja ei voida ilmoittaa.

Alla olevassa kuvassa yksinkertaistettuna, mitä omistusyhteisö tarkoittaa:

 

Lähde: Suomen LEI-kilpailutus Oy (2017), PRH (2017)