Kirjoitettu

Joukkokilpailutus kasvattaa hintavarmuutta

Jos asiakkaan kokema loppupalvelu on identtinen, voidaan perustellusti väittää, että hinta on ratkaiseva tekijä asiakkaan palveluntarjoajan valinnassa. Silloin asiakkaan kannattaa aina valita edullisin palvelu, mikäli hänellä ei ole esimerkiksi ideologisia tai muita palvelutasoon liittymättömiä taustasyitä palveluntarjoajan valinnassa.

Kun palvelu on kausittainen ja toimii esimerkiksi vuosimaksun muodossa, kannattaa tarkan asiakkaan vaihtaa palveluntarjoajaansa vuosittain edullisimman saatavilla olevan vaihtoehdon perusteella. Palveluntarjoajan vaihtaminen voi kuitenkin aiheuttaa vaivaa ja näin lisätä ns. transaktiokustannuksia. Asiakas voi pyrkiä vähentämään kyseisiä kustannuksia esimerkiksi ulkoistamalla palveluntarjoajan valintapalvelun.

Toisaalta asiakas voi myös olla kilpailuttamatta palvelua ensimmäisen kerran jälkeen. Hän voi valita ensimmäisen edullisimman palveluntarjoajan ja tyytyä tähän päätöksen. Tällöin asiakas kuitenkin ottaa riskin siinä, että ensimmäisellä kilpailutuskierroksella valittu palvelu onkin seuraavalla kerralla kaikkein kallein palvelu. Mikäli hintaero muihin identtisiin palveluihin on asiakkaan näkemyksen mukaan liian suuri, on asiakkaan vaihdettava palveluntarjoajaa sekä hyväksyttävä siitä aiheutuneet transaktiokustannukset, eli lähinnä nähty vaiva säästön saamiseksi.  Asiakas ei näin koskaan voi varmuudella poistaa riskiä tulevasta vaivasta.

Transaktiokustannukset identtisissä palveluissa ovat yleensä hyvin minimaalisia. LEI-tunnukset eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä, sillä jokaisella LEI-tunnuksen virallisella tarjoajalla on erilainen LEI- portaali, jossa rekisteröityminen, käytetty kieli ja muut käytännöt eroavat toisistaan. Näin asiakas aina palvelua vaihtaessaan joutuu tutustumaan uuteen järjestelmään saadakseen edullisimman hinnan.

LEI-tunnus.fi ja sen kaltaiset joukkokilpailuttavat palvelut kasvattavat hintavarmuutta ja poistavat transaktioihin liittyvän kustannusongelman. Se varmistaa kilpailutuksen kautta, että saatu loppupalvelu on mahdollisimman edullinen. Niin kauan kuin saatavilla on yhtäkään virallista LEI-tunnuksen myöntäjää, jota LEI-tunnus.fi voi käyttää omalle toiminnalleen taloudellisesti kannattavasti, on myös asiakkaan hintavarmuus turvattu. Mikäli LEI-tunnus.fi kerää riittävän kriittisen massan oman kilpailutuspalvelunsa alle, on mahdollista, että se pystyy tarjoamaan taloudellisesti kannattavasti palvelua jopa halvemmalla kuin yksikään yksittäinen LEI:n hankkija muualta. Tämä on joukkokilpailutuksen saavuttaman volyymialennuksen etu.