Allmänna villkor

31.10.2017

Allmänt

Suomen LEI-kilpailutus Oy, FO-nummer: 2858717-3, adress: Simostået 47, 65800 Replot; (”Serviceleverantör”) säljer LEI-nummer- tjänster till finska samfund. Dessa allmänna villkor (Villkor) tillämpas vid alla (”Kund”) beställningar av LEI-nummer eller andra tjänster på nätsidan www.lei-tunnus.fi (”Sidan”) i vår webbaffär (”Webbaffär”) eller vid andra leveranser.

Serviceleverantören förbehåller sig rätten att ändra leveransvillkor ensidigt och därför skall Kunden läsa igenom dessa villkor innan varje beställning som genomförs vid beställning Tjänster från Tjänsteleverantörens Webbaffär.

Definitioner:

”Kund”: eller andra motsvarande uttryck refererar till vilken som helst användaren av Tjänsten.

”Villkor”: eller andra motsvarande uttryck refererar till dessa användarvillkor som är publicerade på Sidan.

”GLEIF”: The Global LEI Foundation är en non-profit LEI-takorganisation som upprätthåller det officiella LEI-registret.

”LEI-nummer” eller ”LEI”: eller andra motsvarande uttryck refererar till det internationella samfunds numret som GLEIF eller LOU-enheter beviljar.

”Vi”: eller andra motsvarande uttryck refererar till Tjänsteleverantören: Suomen LEI-kilpailutus Oy

”Tjänsten”: tjänsten som ämnar konkurrensutsätta av skaffande, flytt, förändring, uppdatering eller annan motsvarande funktion som är beställt via Webbsidan, per epost eller baserar sig på ett annat avtal, och som formar ett avtal mellan Kunden och tjänsteleverantören.

”Tjänsteleverantör”: Suomen LEI-kilpailutus Oy, FO-nummer 2858717-3, adress: Simostået 47, 65800 Replot.

”Du”: eller andra motsvarande uttryck refererar till vilket som helst användaren av Tjänsten.

”Sidan”: www.lei-tunnus.fi

”Webbaffär”: Portalen som används för att beställa tjänster som beträffar ett LEI-nummer och som finns på www.lei-tunnus.fi

Tjänster och priser

Tjänsternas egenskaper och priser presenteras på respektive produktsida i Webbaffären. Vi förbehåller oss rätten att ändra tjänsternas priser. Egentliga priser inkluderar moms och du kan se momsbeloppet i varukorgen och på orderbekräftelsen.

Beställning och avtal

Du kan beställa produkter från webbutiken genom att lägga till dem i varukorgen, bekräfta och betala din order i kassan. När du genomför en beställning i webbutiken finns kravet att du läser igenom och accepterar de allmänna villkoren som gäller vid ordertillfället. En bekräftad beställning som accepterats av oss  är bindande och skapar ett avtal enligt dessa villkor.

Servicenivå

Serviceleverantören ska göra allt som rimligt kan förväntas för att kunna uppfylla skyldigheterna. Serviceleverantören är beroende av andra sidotjänster som den inte själv representerar, som till exempel www.ytj.fi -nätsidan som den använder för att söka efter information. Om det framkommer serviceavbrott kan det påverka Serviceleverantören och Serviceleverantören ansvarar ej vid sådana fördröjningar.

Serviceleverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar och är användbar under avbrott eller fel. Tjänsten kan avbrytas på grund av service, uppdateringar eller system- eller nätverkfel. Serviceleverantören eftersträvar att meddela om möjliga avbrott och fördröjningar på sin Sida och per epost till de Kunder vars beställningar hanteras just då.

Leverans och leveranstid

LEI levereras alltid till Kunden per e-post. Vanliga beställningar levereras inom 5-15 arbetsdagar från mottagandet av betalningen. Brådskande beställningar kostar mera än vanliga 7-15 dagars beställningar. Brådskande beställningar levereras inom 1-5 arbetsdagar från mottagandet av betalningen om inte annat är överenskommen mellan Kunden och Serviceleverantören.

Beställning och avtal

Du kan beställa tjänster i vår Webbaffär genom att välja Tjänsten, bekräfta beställningen och betala Tjänsten i betalningstjänsten. När du beställer i vår Webbaffär, förväntas att du har bekantat dig med och godkänt våra giltiga Villkor. Kunden förstår att godkänd och betald beställning är bindande och formar ett avtal enligt dessa Villkor mellan Kunden och Serviceleverantören.

När Kunden beställer Tjänster.

1. Försäkrar Kunden att Kunden ej tidigare ansökt eller beviljats LEI

2. Om Kunden vill använda ett registrerat varumärke eller logo av GLEIF, skall Kunden kontakta GLEIF

3. Kunden binder sig till och agerar enligt dessa villkor och tvingande lagstiftning i all sin handling och funktion som rör sig Tjänsten.

Betalning och betalningssätt

Din beställning på det sätt som beskrivs och är tillgänligt i Webbaffären.

Beställnings- och betalningsbekräftelse

Efter lyckad beställning, får Kunden en beställningsbekräftelse till sin e-post.

Även betalningssätt bekräftas i beställningsbekräftelsen.

Om vi på grund av oförväntad anledning inte bekräftar din beställning automatiskt, skall vi meddela om det så snart som möjligt.

Ångerrätt

Tjänster som beställs via Webbsidan har ingen ångerrätt.

Eftersom LEI-nummer inte ges till konsumenter, har kunderna inte rätt att häva köpet i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen.

Om tjänsten inte kan leverera, på grund av kunden (t.ex. bristfälligt information eller att kunden redan har ett LEI, kommer kostnader inte att återbetalas). Man har dock möjlighet att korrigera bristfällig information, som kan överenskommas separat.

Kundtjänst

Vår personal hjälper gärna till och svarar på eventuella frågor angående din beställning, så tveka inte att kontakta oss via vår e-post:

info@lei-tunnus.fi

Begränsning av ansvar

Suomen LEI-kilpailutus Oy är inte ansvarig för direkt, indirekt eller för annan skada relaterad till eller till följd av beställning, leverans eller produkt, utom för de bestämmelser som gäller enligt konsumentköpslagen eller annan relevant lag.

Tvister

I de fall där det uppstår en tvist angående en beställning önskar vi kunna lösa det i första hand tillsammans med dig. Vi ber dig därför att kontakta vår Kundservice vid sådana fall så att vi tillsammans kan försöka lösa problemet.

Diskrepanser mellan olika språkversioner

I fall det finns diskrepanser mellan olika språkversioner av dessa Villkor, skall den finska versionen lydas.