FAQ

Vad baserar sig LEI på?

EU:s värdepappersregleringarna förnya med MiFID II –regleringen som träder i kraft 3.1.2018. En av regleringarna berör LEI. LEI (eng. Legal Entity Identifier) är ett internationellt nummer för samfund. De finansiella marknaderna kräver ett LEI så att samfundet kan identifieras vid handel på aktiemarknaderna. MiFID II –regleringen kräver att LEI används vi finansiell rapportering av finansiella instrument, där institutionella kunder identifieras av det internationella LEI. Personer berörs ej av regleringen, utan de kommer även i fortsättningen identifieras med ett finskt ID-nummer eller liknande utländska ID:n.

LEI kan fås av en aktör som är registrerad i handelsregistret (t.ex. ett aktiebolag eller ett kommanditbolag), en stiftelse som är registrerad i stiftelsesregistret eller annan Y-registrerad aktör (t.ex. en investeringsfond eller ett offentligt bolag).

Hur fungerar tjänsten?

LEI-tunnus.fi ansöker om det internationella LEI för er. Eftersom LEI är internationellt, kan LEI-tunnus.fi använda andra officiella LEI leverantörer än t.ex. PRH och via detta konkurrera internationellt. LEI-tunnus.fi ämnar framställa en liknande tjänst som PRH, men till ett mera konkurrenskraftigt pris. LEI-tunnus.fi ger även personlig service på svenska och finska.

När behövs LEI?

Vid derivathandel behövs LEI vid EMIR-rapporteringen redan fr.o.m. 1.11.2017. Vid annan handel, så som handel med aktier, skall man ha ett LEI senast 3.1.2018.

Hur länge är LEI i kraft?

LEI ges för ett år åt gången varpå det årligen bör förnyas genom att betala den årliga avgiften till leverantören. Utöver detta kan man avaktivera sitt LEI, om det av någon orsak ej längre är väsentligt för er verksamheten. Ett inaktivt LEI kan aktiveras på nytt ifall det åter blir väsentligt för verksamheten.

Hur betalas årsavgiften?

LEI-tunnus.fi sänder ut åt alla sina klienter en faktura om årsavgiften runt två månader innan förnyelsen.

Kan man flytta tjänsten?

Vid behov kan man flytta LEI till en annan leverantör. Ifall ni redan ansökt om LEI för ert företag kan ni flytta ert LEI och använda LEI-tunnus.fi:s -tjänst för att konkurrera om en förmånligare årsavgift genom att köpa LEI-tunnus.fi:s flytt tjänst.

Ifall ni vill byta tjänsteleverantör och avsluta LEI-tunnus.fi:s tjänst, kan ni fritt meddela om detta till en annan tjänsteleverantör, som sköter om flytten för er.

Kan LEI flyttas till ett annat företag eller samfund?

LEI är individuellt för samfund. Detta betyder att LEI kan ej flytta från ett samfund till ett annat, detta gäller även inom en koncern. I fusionssituationer, avslutas det fusionerade samfundets LEI. Ifall det andra företaget i fusionen ej från tidigare har ett LEI, måste det ansöka om ett eget LEI.

Kan tjänsten av slutas?

LEI avaktiveras automatiskt ifall årsavgiften ej betalas.

Varför är en brådskande beställning dyrare?

De officiella internationella LEI leverantörerna kan erbjuda en volymrabatt. LEI-tunnus.fi försöker uppnå dessa volymrabatter vid konkurreringen av LEI. Ifall klienten behöver LEI brådskande, kan LEI-tunus.fi –tjänsten lämna bort konkurreringen, därför är brådskande LEI dyrare. Vid brådskande beställningar ämnar LEI-tunnus.fi –tjänsten leverera LEI åt klienten inom en-fem arbetsdagar.

Vad om PRH:s årsavgift är billigare än LEI-tunnus.fi?

LEI-tunnus.fi –tjänstens idé är att erbjuda ett alternativ för finländska företag att erhålla ett LEI smidigare och billigare. Ifall PRH skulle vara billigare än de internationella LEI leverantörerna, finns det egentligen inget behov för tjänsten annat än från kundbetjäningens sida. Ifall detta inträffar kan kunden flytta sitt LEI till t.ex. PRH.

Kan ja själv ansöka om ett LEI från internationella leverantörer?

Ja, LEI är ett internationellt FO-nummer, som man oberoende av land kan ansöka om. Vi, hur som helst konkurrerar med de internationella leverantörer fortgående så att ni kan undvika skift från din tjänsteleverantör ifall din valda LEI leverantör höjer sina priser eller av någon orsak avslutar sin verksamhet.