Välkommen

Bästa kunder, LEI-tunnus.fi kommer att sluta sitt verksamhet och nya LEI-koder kan inte beställas från oss. Vi tackar alla våra kunder och samarbetspartners för dessa år.

Alla företag och samfund som idkar värdepappershandel behöver ett LEI