Lisätietoja

TIETOSUOJA


 

LEI-tunnus.fi on Suomen LEI-kilpailutus Oy:n tarjoama LEI-portaali.

Suomen LEI-kilpailutus Oy
Y-tunnus: 2858717-3
Osoite: Simostået 47
65800 RAIPPALUOTO

E-mail: Info@lei-tunnus.fi
Puhelin: +358 40 575 5480

Tietoja asiakasrekisteristä

Rekisterinpitäjä:
Suomen LEI-kilpailutus Oy, Simostået 47, 65800 Raippaluoto, Suomi
Puhelin: +358 40 575 5480
Yhteyshenkilö: Viktor Östman, Toimitusjohtaja
Sähköposti: info@lei-tunnus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Viktor Östman, Toimitusjohtaja
Sähköposti: info@lei-tunnus.fi

Rekisterin nimi:
LEI-tunnus.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käytetään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon, kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan edustajan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus- ja muiden lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, palvelun mahdollistamiseksi, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan kulloinkin voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Evästeiden käyttö
Voimme käyttää evästeitä (ns. cookies), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua ja jotka talletetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden voimassaoloaika on rajattu, eivätkä ne aiheuta vahinkoa käyttäjän koneelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa ja satunnaiset paperitulosteet tuhotaan välittömästi ja asianmukaisesti.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettuna tai siihen verrannollisessa muodossa ja tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti toimistollamme. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan profiilissaan. Lisäksi asiakas voi ottaa yhteyttä tietojensa päivittämiseksi edellä mainittuun yhteyshenkilöömme.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksia varten. Tietojen käsittelyn rajoitusta koskeva pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle.

Päivitetty 31.10.2017

© LEI-tunnus.fi 2017