Kirjoitettu

LEI-tunnus ulkomailta? Selvitäthän arvonlisäverokohtelun.

Kuten lukijamme tietävät, LEI-tunnuksen hankkiminen on mahdollista myös ulkomailta. LEI-tunnus on arvonlisäverotuksessa palvelu. Käytännössä kaikki LEI-tunnusta tarvitsevat organisaatiot voivat olla arvonlisäverotuksessa elinkeinonharjoittajia, joihin voi kohdistua ALV-velvollisuus. 

Pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajalle tapahtuva palvelumyynti verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut. Myös valtioihin, eli käytännössä LEI-tunnuksia myöntäviin viranomaisiin, sovelletaan arvonlisäverolainsäädännön mukaisia myyntimaasäännöksiä.

Jos elinkeinonharjoittaja, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, ostaa elinkeinonharjoittajia koskevan yleissäännön nojalla Suomessa verotettavan palvelun toisesta EU-maasta, hänen on rekisteröidyttävä ostosta arvonlisäverovelvolliseksi.

LEI-tunnuksen hankkimiseen ulkomailta kohdistuu useissa tapauksissa käänteinen arvonlisäverovelvollisuus. Käännetyllä verovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että verovelvollinen myynnistä on myyjän sijasta ostaja. Pääsäännön mukaan ostaja on verovelvollinen ulkomaalaisen täällä harjoittamasta myynnistä, jos palvelun tai tavaran myyjänä on ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, eikä hän ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi.

Jos suomalainen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö on käännetyn verovelvollisuuden perusteella velvollinen suorittamaan veron, eikä hän ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, hänen on rekisteröidyttävä ostosta arvonlisäverovelvolliseksi.

LEI-tunnuksen hankkiminen itse ulkomailta on toistaiseksi yritykselle halvin tapa hankkia LEI-tunnus. LEI-tunnus.fi pyrkii pitkällä aikavälillä olemaan halvin palvelu kilpailutuksen kautta. Muistathan itse tunnusta hankkiessasi selvittää ja ilmoittaa palvelun ostosta arvonlisäveron Suomen verottajalle (Verohallinnolle).

Voit lukea lisää ulkomaankauppaan liittyvästä arvonlisäverovelvollisuudesta Verohallinnon sivulta.

Kirjoitettu

PRH antoi puolinaista tietoa Helsingin Sanomille

Suomen suurin ja arvostetuin sanomalehti, Helsingin Sanomat (HS) teki uutisen LEI-tunnuksesta 10.11. otsikolla: ”Käykö yrityksesi arvopaperikauppaa? Sille tulee vuodenvaihteessa stoppi, ellet hae uutta lei-tunnusta”. Verkossa ja painetussa sanomalehdessä julkaistussa uutisessa oli virheellisesti annettu ymmärtää, että LEI-tunnus pitäisi hankkia Suomessa Patentti- ja Rekisterihallitukselta.

Olimme asiavirheestä yhteydessä HS:n toimitukseen perjantaiaamuna, ja toimitus teki välittömästi oikaisun uutisensa verkkoversioon. Painetussa lehdessä oikaisu esitettiin lauantaina 11.11.2017. HS:n taloustoimitus oli hankkinut uutiseensa tietoa PRH:lta. Toimitukselta saamiemme tietojen mukaan PRH ei erityisesti korostanut sitä, että tunnuksen voi tosiaan hakea muualta kuin PRH:n kansainvälisesti vertaillen suhteellisen kalliista palvelusta.

Vaikka viranomaisen tuottama palvelu joutuisi kansainvälisen kilpailun kohteeksi, lienee sopivaa odottaa, että viranomainen edelleen toimisi puolueettomasti ja pyrkisi antamaan mahdollisimman oikeaa tietoa. Kun LEI-tunnus maksaa PRH:lta 110 euroa + ALV, voidaan ajatella, että jokaisen 1000 haetun LEI:n arvo on noin 100 000 euroa, ja LEI-tunnusten myöntämisen liiketaloudellinen kokonaisarvo PRH:lle noussee miljooniin vuosittain. PRH:lla on täten valitettava taloudellinen intressi antaa epämääräistä tietoa, jopa suomen suurimmalle sanomalehdelle.

LEI-tunnus.fi haluaa olla avoin asiakkaiden käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Asiakas voi aina hakea itse LEI-tunnuksen myös ulkomailta. LEI-tunnus pyrkii kuitenkin kilpailukykyisellä hinnallaan, järjestelmällisellä kilpailuttamisella sekä helppoudellaan tekemään erityisesti suomalaisille organisaatioille LEI-tunnuksen hankkimisesta helppoa ja edullista.

Kirjoitettu

Kuka tarvitsee LEI-tunnuksen ja milloin?

MiFID II on finanssialalla kaikkien huulilla, kun vuodenvaihde lähestyy. Vuoden vaihduttua, jo 3. tammikuuta 2018, MiFID II -sääntelyn jo kertaalleen siirretty soveltaminen lopultakin alkaa. 

MiFID II on Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden merkittävä kokonaisuudistus, jolla pyritään lisäämään rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta kaikkien rahoitusvälineiden osalta. Tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa. Yksi sääntelyn tuomista uudistuksista on LEI-tunnus, jota edellytetään arvopaperikaupankäyntiin liittyvässä raportoinnissa.

Milloin LEI-tunnus vaaditaan?
Johdannaiskaupankäyntiin liittyvässä EMIR-raportoinnissa LEI-tunnusta edellytetään jo 1.11.2017 alkaen. Muussa kaupankäynnissä, kuten kaupankäynnissä pörssiosakkeilla, LEI-tunnus on oltava viimeistään 3.1.2018.

Kertauksena:
– Johdannaiset 1.11.2017
– Pörssiosakkeet ja muut arvopaperit 3.1.2018

Kenen on hankittava LEI-tunnus?
Tunnuksen voi saada kaupparekisteriin merkitty toimija – käytännössä oikeushenkilö eli yhteisö tai yritys. Sellaisia toimijoita ovat muun muassa osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö, säätiörekisteriin merkitty säätiö, rekisteröity yhdistys tai muu Y-tunnuksen saanut toimija kuten sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö.

Yksityishenkilöitä sääntely ei koske, vaan heidät yksilöidään myös jatkossa suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

LEI-tunnus.fi auttaa LEI-tunnuksen hankkimisessa ja vuosimaksun kilpailuttamisessa.
Edullinen ja vaivaton tapa hankkia LEI-tunnus on käyttää LEI-tunnus.fi -palvelua. Palvelu kilpailutta LEI-tunnuksen hankinnan ja vuosimaksun puolestasi. LEI-tunnus on saatavilla palvelun kautta alkaen 89,00 euroa. Lue lisää www.lei-tunnus.fi .

Kirjoitettu

ESMA: LEI-tunnus korostuu varautumisessa MiFID/MiFIR -sääntelyn voimaan tuloon

Euroopan arvopaperimarkkinaviranominen ESMA korostaa lehdistötiedotteessaan LEI-tunnuksen merkitystä yhteisöjen varautumisessa MiFID II ja MiFIR -sääntelyn noudattamiseen. ESMA julkaisi lehdistötiedotteen (Briefing on the Legal Entity Identifier) herättääkseen finanssialalla toimivien yhteisöjen huomion ja helpottaakseen yhteisöjen varautumista MiFID II -sääntelyn noudattamisen alkamiseen 3.1.2018.

Tiedotteessaan ESMA ilmaisee odottavansa finanssimarkkinoilla toimivien tekevän kaikki tarvittavat valmistelut varmistaakseen valmiutensa LEI-tunnusta edellyttävän MiFID II -sääntelyn noudattamiseen jo hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta eikä lykkäämään varautumista. ESMA perustaa näkemyksensä aikaisempaan EMIR-raportoinnin soveltamisen alkuun liittyneisiin kokemuksiin. ESMA kehottaa kaikki raportointivelvollisia yhteisöjä valmistautumaan sääntelyn voimaan tuloon mahdollisimman pian ja viivytyksettä. Etukäteinen varautuminen kannattaa, jottei arvopaperikaupankäyntiin tule katkoksia. Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta sääntelyn voimaan tullessa, pankit ja muut arvopaperinvälittäjät tulevat kieltäytymään asiakkaan toimeksiantojen toteuttamisesta, kunnes tämä pystyy noudattamaan sääntelyn vaatimuksia.

ESMA:n puheenjohtaja Steven Maijoor lausuu ESMA:n tiedotteessa*:

”ESMA odottaa kaikkien kauppapaikkojen ja sijoitusyhtiöiden varmistavan MiFID II -sääntelyn vaatimusten noudattamisen LEI-tunnusten osalta jo hyvissä ajoin ennen uuden sääntelyn voimaan tuloa 3.1.2018.

LEI-tunnukset ovat keskeisessä asemassa uudessa MiFID-kaupparaportoinnissa sekä sen tukevan olennaisesti lainsäätäjän työtä markkinoiden läpinäkyvyyden ja valvonnan parantamiseksi. On tärkeää, että sijoitusyhtiöt ja kauppapaikat tekevät tarvittavat toimet LEI-tunnuksien hankkimiseksi hyvissä ajoin. 

LEI-tunnuksen hankinta ei ole vaikea prosessi. Jos näkee hiukan vaivaa, LEI-tunnuksen voi hankkia lyhyessä ajassa ja se maksaa muutamia satoja euroja. LEI-tunnus säästää Sinun aikaasi ja kustannuksia pitkällä tähtäimellä sekä tuo lisäarvoa asiakkaillesi, vastapuolillesi ja lainsäätäjälle.”

Hinta voidaan kilpailuttaa
LEI-tunnuksen voi hankkia myös vaivattomasti ja edullisesti. LEI-tunnus.fi säästää sinulle selvää aikaa ja rahaa. Halvimmillaan LEI-tunnuksen voi hankkia hintaan 89,00 EUR LEI-tunnus.fi -palvelun kautta. Palvelu on helppokäyttöinen ja suunniteltu asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Tätä et tiennyt LEI-tunnuksesta?
LEI-tunnus koostuu 20:stä merkistä. Se on alfanumeerinen koodi, joka mahdollistaa finanssimarkkinoilla toimivien oikeushenkilöiden selkeän ja yksilöivän tunnistamisen. LEI-tunnus kehitettiin finanssikriisin seurauksena mahdollistamaan oikeushenkilöiden maailmanlaajuinen tunnistaminen. LEI-tunnus on osoittautunut luotettavimmaksi oikeushenkilöiden tunnistamismenetelmäksi ja siksi lainsäätäjät ovat omaksunut sen laajaan käyttöön niin Euroopan Unionissa (EU) kuin maailmanlaajuisestikin.

LEI-tunnus:

  • Parantaa olennaisesti markkinoiden valvontaa ja läpinäkyvyttä; se tuottaa liiketoimintaan hyötyjä kustannussäästöjen, paremman riskienhallinnan ja toiminnan tuottavuuden lisääntymisen kautta.
  • On merkittävä tekijä MiFID II -sääntelyn mukaisesti harmonisoidussa kaupparaportoinnissa. LEI-tunnus varmistaa raportoidun tiedon laadun ja luotettavuuden; sekä
  • On välttämätön yhtiöille, jotka ovat velvollisia raportoimaan finanssialan lainsäädännön mukaan. LEI-tunnuksen avulla myös sovitetaan yhteen kaupparaportointitietoja läpinäkyvyyden ja sääntelyn tarkoituksiin.

*käännös LEI-tunnus.fi

Kirjoitettu

LEI-tunnus lisää sääntelyn tuomaa taakkaa

Oikeastaan kaikki finanssialalla työskentelevät tietävät, että lainsäädännön ja sen tuomien muutosten rooli on alalla äärimmäisen vahva. Finanssikriisin jälkeen, eli jo kymmenen vuotta, suuri osa sijoitusalalla ja pankeissa tapahtuvista muutoksista on liittynyt tavalla tai toisella jonkin lainsäädännön tuomaan uuteen muutokseen.

Jossain määrin voidaan sanoa, että kaikki lienee tilanteeseen kyllästyneitä: valvoville viranomaisille se lisää työtä, pankeille se lisää kustannuksia ja asiakkaille se aiheuttaa vaivaa. Ja koska pankit eivät nekään ole hyväntekeväisyyslaitoksia, kasaantuvat pankeille aiheutuvat kustannukset aina lopulta asiakkaiden harteille – joko nousseina hintoina tai huonontuvana palveluna, joka näkyy esimerkiksi konttorien määrän vähentymisessä pankkien säästäessä kustannuksistaan.

Vaikeinta kaikessa sääntelyssä on tietää se, mikä on tarpeeksi. Onko nyt kaikilla viimeisen kymmenen vuoden ajan tehdyillä muutoksilla estetty finanssikriisejä, pelastettu valtiontalouksia ja säästytty konflikteilta. Vai olisiko kaikki samalla tavalla, mutta vain yksinkertaisempaa ja halvempaa, jos mitään muutoksia ei olisikaan tehty? Näihin kysymyksiin on vaikea antaa objektiivista vastausta. Yksi asia on kuitenkin varmaa: sääntelytaakka ja sitä myöten kustannukset lisääntyvät.

LEI-tunnuskin tuntuu rahastukselta. LEI-tunnus on maksullinen, vaikka kaikilla suomalaisilla yrityksillä on jo yksilöivä Y-tunnus. Paitsi LEI-tunnuksen hankinta myös sen ylläpitäminen vuosittain maksaa. LEI-tunnus veloitetaan suoraan asiakkailta eikä pankeilta, kuten niin monet muut sääntelyn vaatimukset. Koska on jo olemassa Y-tunnus, jota finanssialalla on käytetty vuosia erilaisten raporttien laatimiseksi, tuntuu viranomaisten laiskuudelta ja ahneudelta rakentaa jälleen uusi yksilöimistapa raportointivelvoitteiden täyttämiseksi. Miksi vanhat Y-tunnukset muka eivät yhtäkkiä enää kelpaakaan, moni kysyy. Toki LEI-tunnuksen puolesta voidaan myös esittää näkökohtia: Se on globaali, sitä ylläpitää luotettava ylikansallinen organisaatio ja sen avulla voidaan yksilöidä varmuudella kaikki finanssimarkkinoilla toimivat ympäri maailman.

Sääntelymuutokset ovat väistämättömiä ja finanssimarkkinoilla toimivan valittavaksi jää lähinnä se, mistä palvelunsa haluaa hankkia. LEI-tunnus.fi -palvelun on tarkoituksena helpottaa ja tehdä edullisemmaksi monille pakollinen tunnuksen hankkiminen sekä siihen liittyvän vuosimaksun kilpailuttaminen. LEI-tunnus, halvemmalla ja helpommin nyt ja tulevaisuudessa, siitä koostuu lei-tunnus.fi.

Kirjoitettu

Teidän palveluksessanne

Jokaisen palvelun takana on jokin kiinnostuksen herättänyt idea. Ideat ovat aina peräisin ihmisiltä. LEI-tunnus.fi-palvelun taustalla oli ajatus helpottaa suomalaisten yhteisöjen LEI-tunnusten hakuprosessia ja tehdä se kustannustehokkaasti. Ketkä ovat idean takana?

 

 

Viktor Östman
viktor@lei-tunnus.fi

Vaasalainen kaksikielinen rahoituksen opintojaan Hankenilla viimeistelevä Viktor Östman toimii yrityksen toimitusjohtajana. Viktor vastaa yrityksen myynnin ja markkinoinnin koordinoinnista, rahaliikenteen hoitamisesta sekä yleisesti kaikista toimitusjohtajalle kuuluvista tehtävistä. Viktor on ohjelmoinut myös yrityksen käyttämät back-office -työkalut. Viktor työskentelee yksityisen sijoitusalan yhtiön back office -tehtävissä.

 

Santeri Jusslin
santeri@lei-tunnus.fi

Santeri Jusslin viimeistelee oikeustieteen opintojaan tutkimalla sijoitusrahastojen sopimusoikeudellisia yhtymäkohtia Helsingin Yliopiston Vaasan oikeustieteellisessä yksikössä. Santeri vastaa yrityksen lainopillisista asioista sekä viestinnästä ja brandin rakentamisesta. Santeri on, kaiken markkinointimateriaalin lisäksi, suunnitellut yrityksen asiakasrajapinnan käyttöliittymän ja asiakkaan tilausprosessin. Santerilla on aiempaa työkokemusta muun muassa työnantajajärjestöstä ja finanssialan compliance-tehtävistä.

 

Stefan Bäckström
stefan@lei-tunnus.fi

Espoolainen Stefan Bäckström on suorittanut maisterin opinnot sekä oikeus- että kauppatieteissä lähinnä erikoistumalla sijoitustoiminnan struktuureihin ja arvostamismenetelmiin. Stefan vastaa suhteista virallisiin LEI-myöntäjiin sekä kilpailutusprosessista. Tämän lisäksi Stefan auttaa Viktoria suhdetoiminnassa suhteessa yrityksen avainyhteistyökumppaneihin ja -asiakkaisiin. Stefan on työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2011 lakimies- ja riskienhallintatehtävissä.
Kirjoitettu

Joukkokilpailutus kasvattaa hintavarmuutta

Jos asiakkaan kokema loppupalvelu on identtinen, voidaan perustellusti väittää, että hinta on ratkaiseva tekijä asiakkaan palveluntarjoajan valinnassa. Silloin asiakkaan kannattaa aina valita edullisin palvelu, mikäli hänellä ei ole esimerkiksi ideologisia tai muita palvelutasoon liittymättömiä taustasyitä palveluntarjoajan valinnassa.

Kun palvelu on kausittainen ja toimii esimerkiksi vuosimaksun muodossa, kannattaa tarkan asiakkaan vaihtaa palveluntarjoajaansa vuosittain edullisimman saatavilla olevan vaihtoehdon perusteella. Palveluntarjoajan vaihtaminen voi kuitenkin aiheuttaa vaivaa ja näin lisätä ns. transaktiokustannuksia. Asiakas voi pyrkiä vähentämään kyseisiä kustannuksia esimerkiksi ulkoistamalla palveluntarjoajan valintapalvelun.

Toisaalta asiakas voi myös olla kilpailuttamatta palvelua ensimmäisen kerran jälkeen. Hän voi valita ensimmäisen edullisimman palveluntarjoajan ja tyytyä tähän päätöksen. Tällöin asiakas kuitenkin ottaa riskin siinä, että ensimmäisellä kilpailutuskierroksella valittu palvelu onkin seuraavalla kerralla kaikkein kallein palvelu. Mikäli hintaero muihin identtisiin palveluihin on asiakkaan näkemyksen mukaan liian suuri, on asiakkaan vaihdettava palveluntarjoajaa sekä hyväksyttävä siitä aiheutuneet transaktiokustannukset, eli lähinnä nähty vaiva säästön saamiseksi.  Asiakas ei näin koskaan voi varmuudella poistaa riskiä tulevasta vaivasta.

Transaktiokustannukset identtisissä palveluissa ovat yleensä hyvin minimaalisia. LEI-tunnukset eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä, sillä jokaisella LEI-tunnuksen virallisella tarjoajalla on erilainen LEI- portaali, jossa rekisteröityminen, käytetty kieli ja muut käytännöt eroavat toisistaan. Näin asiakas aina palvelua vaihtaessaan joutuu tutustumaan uuteen järjestelmään saadakseen edullisimman hinnan.

LEI-tunnus.fi ja sen kaltaiset joukkokilpailuttavat palvelut kasvattavat hintavarmuutta ja poistavat transaktioihin liittyvän kustannusongelman. Se varmistaa kilpailutuksen kautta, että saatu loppupalvelu on mahdollisimman edullinen. Niin kauan kuin saatavilla on yhtäkään virallista LEI-tunnuksen myöntäjää, jota LEI-tunnus.fi voi käyttää omalle toiminnalleen taloudellisesti kannattavasti, on myös asiakkaan hintavarmuus turvattu. Mikäli LEI-tunnus.fi kerää riittävän kriittisen massan oman kilpailutuspalvelunsa alle, on mahdollista, että se pystyy tarjoamaan taloudellisesti kannattavasti palvelua jopa halvemmalla kuin yksikään yksittäinen LEI:n hankkija muualta. Tämä on joukkokilpailutuksen saavuttaman volyymialennuksen etu.