Kirjoitettu

LEI-tunnus ulkomailta? Selvitäthän arvonlisäverokohtelun.

Kuten lukijamme tietävät, LEI-tunnuksen hankkiminen on mahdollista myös ulkomailta. LEI-tunnus on arvonlisäverotuksessa palvelu. Käytännössä kaikki LEI-tunnusta tarvitsevat organisaatiot voivat olla arvonlisäverotuksessa elinkeinonharjoittajia, joihin voi kohdistua ALV-velvollisuus. 

Pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajalle tapahtuva palvelumyynti verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut. Myös valtioihin, eli käytännössä LEI-tunnuksia myöntäviin viranomaisiin, sovelletaan arvonlisäverolainsäädännön mukaisia myyntimaasäännöksiä.

Jos elinkeinonharjoittaja, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, ostaa elinkeinonharjoittajia koskevan yleissäännön nojalla Suomessa verotettavan palvelun toisesta EU-maasta, hänen on rekisteröidyttävä ostosta arvonlisäverovelvolliseksi.

LEI-tunnuksen hankkimiseen ulkomailta kohdistuu useissa tapauksissa käänteinen arvonlisäverovelvollisuus. Käännetyllä verovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että verovelvollinen myynnistä on myyjän sijasta ostaja. Pääsäännön mukaan ostaja on verovelvollinen ulkomaalaisen täällä harjoittamasta myynnistä, jos palvelun tai tavaran myyjänä on ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, eikä hän ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi.

Jos suomalainen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö on käännetyn verovelvollisuuden perusteella velvollinen suorittamaan veron, eikä hän ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, hänen on rekisteröidyttävä ostosta arvonlisäverovelvolliseksi.

LEI-tunnuksen hankkiminen itse ulkomailta on toistaiseksi yritykselle halvin tapa hankkia LEI-tunnus. LEI-tunnus.fi pyrkii pitkällä aikavälillä olemaan halvin palvelu kilpailutuksen kautta. Muistathan itse tunnusta hankkiessasi selvittää ja ilmoittaa palvelun ostosta arvonlisäveron Suomen verottajalle (Verohallinnolle).

Voit lukea lisää ulkomaankauppaan liittyvästä arvonlisäverovelvollisuudesta Verohallinnon sivulta.