Kirjoitettu

ESMA: LEI-tunnus korostuu varautumisessa MiFID/MiFIR -sääntelyn voimaan tuloon

Euroopan arvopaperimarkkinaviranominen ESMA korostaa lehdistötiedotteessaan LEI-tunnuksen merkitystä yhteisöjen varautumisessa MiFID II ja MiFIR -sääntelyn noudattamiseen. ESMA julkaisi lehdistötiedotteen (Briefing on the Legal Entity Identifier) herättääkseen finanssialalla toimivien yhteisöjen huomion ja helpottaakseen yhteisöjen varautumista MiFID II -sääntelyn noudattamisen alkamiseen 3.1.2018.

Tiedotteessaan ESMA ilmaisee odottavansa finanssimarkkinoilla toimivien tekevän kaikki tarvittavat valmistelut varmistaakseen valmiutensa LEI-tunnusta edellyttävän MiFID II -sääntelyn noudattamiseen jo hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta eikä lykkäämään varautumista. ESMA perustaa näkemyksensä aikaisempaan EMIR-raportoinnin soveltamisen alkuun liittyneisiin kokemuksiin. ESMA kehottaa kaikki raportointivelvollisia yhteisöjä valmistautumaan sääntelyn voimaan tuloon mahdollisimman pian ja viivytyksettä. Etukäteinen varautuminen kannattaa, jottei arvopaperikaupankäyntiin tule katkoksia. Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta sääntelyn voimaan tullessa, pankit ja muut arvopaperinvälittäjät tulevat kieltäytymään asiakkaan toimeksiantojen toteuttamisesta, kunnes tämä pystyy noudattamaan sääntelyn vaatimuksia.

ESMA:n puheenjohtaja Steven Maijoor lausuu ESMA:n tiedotteessa*:

”ESMA odottaa kaikkien kauppapaikkojen ja sijoitusyhtiöiden varmistavan MiFID II -sääntelyn vaatimusten noudattamisen LEI-tunnusten osalta jo hyvissä ajoin ennen uuden sääntelyn voimaan tuloa 3.1.2018.

LEI-tunnukset ovat keskeisessä asemassa uudessa MiFID-kaupparaportoinnissa sekä sen tukevan olennaisesti lainsäätäjän työtä markkinoiden läpinäkyvyyden ja valvonnan parantamiseksi. On tärkeää, että sijoitusyhtiöt ja kauppapaikat tekevät tarvittavat toimet LEI-tunnuksien hankkimiseksi hyvissä ajoin. 

LEI-tunnuksen hankinta ei ole vaikea prosessi. Jos näkee hiukan vaivaa, LEI-tunnuksen voi hankkia lyhyessä ajassa ja se maksaa muutamia satoja euroja. LEI-tunnus säästää Sinun aikaasi ja kustannuksia pitkällä tähtäimellä sekä tuo lisäarvoa asiakkaillesi, vastapuolillesi ja lainsäätäjälle.”

Hinta voidaan kilpailuttaa
LEI-tunnuksen voi hankkia myös vaivattomasti ja edullisesti. LEI-tunnus.fi säästää sinulle selvää aikaa ja rahaa. Halvimmillaan LEI-tunnuksen voi hankkia hintaan 89,00 EUR LEI-tunnus.fi -palvelun kautta. Palvelu on helppokäyttöinen ja suunniteltu asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Tätä et tiennyt LEI-tunnuksesta?
LEI-tunnus koostuu 20:stä merkistä. Se on alfanumeerinen koodi, joka mahdollistaa finanssimarkkinoilla toimivien oikeushenkilöiden selkeän ja yksilöivän tunnistamisen. LEI-tunnus kehitettiin finanssikriisin seurauksena mahdollistamaan oikeushenkilöiden maailmanlaajuinen tunnistaminen. LEI-tunnus on osoittautunut luotettavimmaksi oikeushenkilöiden tunnistamismenetelmäksi ja siksi lainsäätäjät ovat omaksunut sen laajaan käyttöön niin Euroopan Unionissa (EU) kuin maailmanlaajuisestikin.

LEI-tunnus:

  • Parantaa olennaisesti markkinoiden valvontaa ja läpinäkyvyttä; se tuottaa liiketoimintaan hyötyjä kustannussäästöjen, paremman riskienhallinnan ja toiminnan tuottavuuden lisääntymisen kautta.
  • On merkittävä tekijä MiFID II -sääntelyn mukaisesti harmonisoidussa kaupparaportoinnissa. LEI-tunnus varmistaa raportoidun tiedon laadun ja luotettavuuden; sekä
  • On välttämätön yhtiöille, jotka ovat velvollisia raportoimaan finanssialan lainsäädännön mukaan. LEI-tunnuksen avulla myös sovitetaan yhteen kaupparaportointitietoja läpinäkyvyyden ja sääntelyn tarkoituksiin.

*käännös LEI-tunnus.fi