Kirjoitettu

LEI-tunnus vuodelle 2018 – hakuaikaa vielä 20.12.2017 asti

Kuten monet asiakkaamme tietävät, Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut, että LEI-tunnus on tullut hakea 5. joulukuuta mennessä jotta sen saa ennen vuoden 2018 alkua.[1] Me LEI-tunnus.fi:ssä olemme tehneet kovasti töitä, jotta saamme tehtyä prosesseistamme mahdollisimman tehokkaita ja palveltua asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tällä hetkellä LEI-tunnus.fi:stä saa LEI-tunnuksia vuoden 2017 loppuun mennessä hakemuksille, jotka on lähetetty ja maksettu 20.12.2017 klo 12 mennessä. LEI-tunnus.fi:n kautta on siten edelleen mahdollista hakea LEI-tunnuksia vuotta 2018 varten.

[1] PRH: LEI-tunnus pakollinen pörssiosakkeiden kaupoissa 2018 alkaen: hakemus PRH:een 5.12.2017 mennessä

Kirjoitettu

LEI-tunnus ulkomailta? Selvitäthän arvonlisäverokohtelun.

Kuten lukijamme tietävät, LEI-tunnuksen hankkiminen on mahdollista myös ulkomailta. LEI-tunnus on arvonlisäverotuksessa palvelu. Käytännössä kaikki LEI-tunnusta tarvitsevat organisaatiot voivat olla arvonlisäverotuksessa elinkeinonharjoittajia, joihin voi kohdistua ALV-velvollisuus. 

Pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajalle tapahtuva palvelumyynti verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut. Myös valtioihin, eli käytännössä LEI-tunnuksia myöntäviin viranomaisiin, sovelletaan arvonlisäverolainsäädännön mukaisia myyntimaasäännöksiä.

Jos elinkeinonharjoittaja, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, ostaa elinkeinonharjoittajia koskevan yleissäännön nojalla Suomessa verotettavan palvelun toisesta EU-maasta, hänen on rekisteröidyttävä ostosta arvonlisäverovelvolliseksi.

LEI-tunnuksen hankkimiseen ulkomailta kohdistuu useissa tapauksissa käänteinen arvonlisäverovelvollisuus. Käännetyllä verovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että verovelvollinen myynnistä on myyjän sijasta ostaja. Pääsäännön mukaan ostaja on verovelvollinen ulkomaalaisen täällä harjoittamasta myynnistä, jos palvelun tai tavaran myyjänä on ulkomaalainen, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, eikä hän ole hakeutunut täällä verovelvolliseksi.

Jos suomalainen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö on käännetyn verovelvollisuuden perusteella velvollinen suorittamaan veron, eikä hän ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, hänen on rekisteröidyttävä ostosta arvonlisäverovelvolliseksi.

LEI-tunnuksen hankkiminen itse ulkomailta on toistaiseksi yritykselle halvin tapa hankkia LEI-tunnus. LEI-tunnus.fi pyrkii pitkällä aikavälillä olemaan halvin palvelu kilpailutuksen kautta. Muistathan itse tunnusta hankkiessasi selvittää ja ilmoittaa palvelun ostosta arvonlisäveron Suomen verottajalle (Verohallinnolle).

Voit lukea lisää ulkomaankauppaan liittyvästä arvonlisäverovelvollisuudesta Verohallinnon sivulta.

Kirjoitettu

PRH antoi puolinaista tietoa Helsingin Sanomille

Suomen suurin ja arvostetuin sanomalehti, Helsingin Sanomat (HS) teki uutisen LEI-tunnuksesta 10.11. otsikolla: ”Käykö yrityksesi arvopaperikauppaa? Sille tulee vuodenvaihteessa stoppi, ellet hae uutta lei-tunnusta”. Verkossa ja painetussa sanomalehdessä julkaistussa uutisessa oli virheellisesti annettu ymmärtää, että LEI-tunnus pitäisi hankkia Suomessa Patentti- ja Rekisterihallitukselta.

Olimme asiavirheestä yhteydessä HS:n toimitukseen perjantaiaamuna, ja toimitus teki välittömästi oikaisun uutisensa verkkoversioon. Painetussa lehdessä oikaisu esitettiin lauantaina 11.11.2017. HS:n taloustoimitus oli hankkinut uutiseensa tietoa PRH:lta. Toimitukselta saamiemme tietojen mukaan PRH ei erityisesti korostanut sitä, että tunnuksen voi tosiaan hakea muualta kuin PRH:n kansainvälisesti vertaillen suhteellisen kalliista palvelusta.

Vaikka viranomaisen tuottama palvelu joutuisi kansainvälisen kilpailun kohteeksi, lienee sopivaa odottaa, että viranomainen edelleen toimisi puolueettomasti ja pyrkisi antamaan mahdollisimman oikeaa tietoa. Kun LEI-tunnus maksaa PRH:lta 110 euroa + ALV, voidaan ajatella, että jokaisen 1000 haetun LEI:n arvo on noin 100 000 euroa, ja LEI-tunnusten myöntämisen liiketaloudellinen kokonaisarvo PRH:lle noussee miljooniin vuosittain. PRH:lla on täten valitettava taloudellinen intressi antaa epämääräistä tietoa, jopa suomen suurimmalle sanomalehdelle.

LEI-tunnus.fi haluaa olla avoin asiakkaiden käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Asiakas voi aina hakea itse LEI-tunnuksen myös ulkomailta. LEI-tunnus pyrkii kuitenkin kilpailukykyisellä hinnallaan, järjestelmällisellä kilpailuttamisella sekä helppoudellaan tekemään erityisesti suomalaisille organisaatioille LEI-tunnuksen hankkimisesta helppoa ja edullista.

Kirjoitettu

Joukkokilpailutus kasvattaa hintavarmuutta

Jos asiakkaan kokema loppupalvelu on identtinen, voidaan perustellusti väittää, että hinta on ratkaiseva tekijä asiakkaan palveluntarjoajan valinnassa. Silloin asiakkaan kannattaa aina valita edullisin palvelu, mikäli hänellä ei ole esimerkiksi ideologisia tai muita palvelutasoon liittymättömiä taustasyitä palveluntarjoajan valinnassa.

Kun palvelu on kausittainen ja toimii esimerkiksi vuosimaksun muodossa, kannattaa tarkan asiakkaan vaihtaa palveluntarjoajaansa vuosittain edullisimman saatavilla olevan vaihtoehdon perusteella. Palveluntarjoajan vaihtaminen voi kuitenkin aiheuttaa vaivaa ja näin lisätä ns. transaktiokustannuksia. Asiakas voi pyrkiä vähentämään kyseisiä kustannuksia esimerkiksi ulkoistamalla palveluntarjoajan valintapalvelun.

Toisaalta asiakas voi myös olla kilpailuttamatta palvelua ensimmäisen kerran jälkeen. Hän voi valita ensimmäisen edullisimman palveluntarjoajan ja tyytyä tähän päätöksen. Tällöin asiakas kuitenkin ottaa riskin siinä, että ensimmäisellä kilpailutuskierroksella valittu palvelu onkin seuraavalla kerralla kaikkein kallein palvelu. Mikäli hintaero muihin identtisiin palveluihin on asiakkaan näkemyksen mukaan liian suuri, on asiakkaan vaihdettava palveluntarjoajaa sekä hyväksyttävä siitä aiheutuneet transaktiokustannukset, eli lähinnä nähty vaiva säästön saamiseksi.  Asiakas ei näin koskaan voi varmuudella poistaa riskiä tulevasta vaivasta.

Transaktiokustannukset identtisissä palveluissa ovat yleensä hyvin minimaalisia. LEI-tunnukset eivät kuitenkaan ole täysin identtisiä, sillä jokaisella LEI-tunnuksen virallisella tarjoajalla on erilainen LEI- portaali, jossa rekisteröityminen, käytetty kieli ja muut käytännöt eroavat toisistaan. Näin asiakas aina palvelua vaihtaessaan joutuu tutustumaan uuteen järjestelmään saadakseen edullisimman hinnan.

LEI-tunnus.fi ja sen kaltaiset joukkokilpailuttavat palvelut kasvattavat hintavarmuutta ja poistavat transaktioihin liittyvän kustannusongelman. Se varmistaa kilpailutuksen kautta, että saatu loppupalvelu on mahdollisimman edullinen. Niin kauan kuin saatavilla on yhtäkään virallista LEI-tunnuksen myöntäjää, jota LEI-tunnus.fi voi käyttää omalle toiminnalleen taloudellisesti kannattavasti, on myös asiakkaan hintavarmuus turvattu. Mikäli LEI-tunnus.fi kerää riittävän kriittisen massan oman kilpailutuspalvelunsa alle, on mahdollista, että se pystyy tarjoamaan taloudellisesti kannattavasti palvelua jopa halvemmalla kuin yksikään yksittäinen LEI:n hankkija muualta. Tämä on joukkokilpailutuksen saavuttaman volyymialennuksen etu.

Kirjoitettu

Finanssivalvonta: LEI-tunnuksen käyttövelvoite laajenee arvopaperikaupassa

Uudistuva EU:n arvopaperisääntely (MiFID II, MiFIR ja EMIR) edellyttää jatkossa, että rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle ja johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa yhteisöasiakkaat yksilöidään kansainvälisellä LEI-tunnuksella (Legal Entity Identifier). Kaupparaportoinnissa henkilöasiakkaat yksilöidään suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

Tyypillisesti tällaisia rahoitusvälineitä ovat esimerkiksi pörssissä noteerattavat osakkeet ja joukkovelkakirjalainat. Kaupankäynnin koolla tai luonteella ei ole merkitystä, kaikki raportointivelvoitteen piirissä olevat kaupat raportoidaan siten, että kauppaan liittyvät yhteisöt on yksilöitävä LEI-tunnuksella.

Kaupparaportointivelvoite ei koske sijoitusrahasto-osuuksien merkintää tai lunastusta, joten tältä osin yhteisöjen LEI-tunnusta ei tarvita. Sen sijaan noteerattujen sijoitusrahasto-osuuksien (ETF) kaupankäynti kuuluu kaupparaportoinnin piiriin, jolloin LEI-tunnus tarvitaan.

Yhteisöasiakkailla pitää olla LEI-tunnus

  • rahoitusvälineiden johdannaiskauppaan liittyvässä EMIR-raportoinnissa 1.11.2017 alkaen ja
  • rahoitusvälineiden kaupparaportoinnissa Finanssivalvonnalle 3.1.2018 alkaen.

Mikäli yhteisö ei ole hankkinut LEI-tunnusta, rahoitusvälineisiin liittyviä kauppoja tai johdannaissopimuksia ei voida jatkossa toteuttaa. Sijoituspalvelujen tarjoajat ja johdannaissopimuksissa kaupankäynnin osapuolet eivät voi raportoida yhteisöjen arvopaperikauppoja ilman LEI-tunnusta. Yhteisöjen osalta muuta kuin LEI-tunnusta ei jatkossa voi enää käyttää.

Sijoituspalvelujen tarjoajat voivat vaatia lisäksi yhteisöasiakkailtaan LEI-tunnusta jo pelkästään palvelukokonaisuuteen liittyvän asiakkuuden perusteella. Tämä on palveluntarjoajien ja yhteisöasiakkaiden välinen sopimusasia, jossa palvelun tarjoajien on arvioitava, mitä kaikkia tietoja kyseiset palvelut yhteisöasiakkailta edellyttävät.

Suomessa LEI-tunnuksen voi saada Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH)

  • kaupparekisteriin merkitty toimija (esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö)
  • säätiörekisteriin merkitty säätiö tai
  • muu Y-tunnuksen saanut toimija (esim. sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö).

Lisätietoja LEI-tunnuksen hakemisesta PRH:n verkkosivuilla

Lähde: Finanssivalvonta (2017)