Kirjoitettu

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

LEI-tunnus.fi kunnioittaa yksityisyyttäsi. Kaikki tietävät, että EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka tunnetaan jopa paremmin lyhenteellä GDPR:llä, astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus vaikuttaa muun muassa siihen, miten LEI-tunnus.fi voi kerätä ja käyttää asiakkaidensa henkilötietoja. Toimintamme on aina perustunut avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Siksi toivomme, että perehdytte tätähän tiedotukseen yhdessä tietosuojaselosteemme kanssa.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kertoa palveluumme liittyvästä henkilötietojesi käsittelystä avoimesti ja ymmärrettävästi. Kun tiedät, miten tietojasi käsitellään, voit arvioida käsittelyn asianmukaisuutta ja myös käyttää henkilötietojen käsittelyä koskevia oikeuksiasi. Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaseloste on asiakasrekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava asiakirja. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa http://www.lei-tunnus.fi/lisatietoja/tietosuoja/.

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselosteita tarpeen vaatiessa. Kerromme tietosuojaselosteisiin tehtävistä olennaisista muutoksista näkyvällä tavalla, esimerkiksi uutiset-sivullamme.

Mahdolliset tietosuojaa koskevat kysymykset voi osoittaa sähköpostitse osoitteeseen info(a)lei-tunnus.fi.

Kirjoitettu

Kuka tarvitsee LEI-tunnuksen ja milloin?

MiFID II on finanssialalla kaikkien huulilla, kun vuodenvaihde lähestyy. Vuoden vaihduttua, jo 3. tammikuuta 2018, MiFID II -sääntelyn jo kertaalleen siirretty soveltaminen lopultakin alkaa. 

MiFID II on Euroopan unionin rahoitusmarkkinoiden merkittävä kokonaisuudistus, jolla pyritään lisäämään rahoitusmarkkinoiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta kaikkien rahoitusvälineiden osalta. Tavoitteena on parantaa sijoittajansuojaa. Yksi sääntelyn tuomista uudistuksista on LEI-tunnus, jota edellytetään arvopaperikaupankäyntiin liittyvässä raportoinnissa.

Milloin LEI-tunnus vaaditaan?
Johdannaiskaupankäyntiin liittyvässä EMIR-raportoinnissa LEI-tunnusta edellytetään jo 1.11.2017 alkaen. Muussa kaupankäynnissä, kuten kaupankäynnissä pörssiosakkeilla, LEI-tunnus on oltava viimeistään 3.1.2018.

Kertauksena:
– Johdannaiset 1.11.2017
– Pörssiosakkeet ja muut arvopaperit 3.1.2018

Kenen on hankittava LEI-tunnus?
Tunnuksen voi saada kaupparekisteriin merkitty toimija – käytännössä oikeushenkilö eli yhteisö tai yritys. Sellaisia toimijoita ovat muun muassa osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö, säätiörekisteriin merkitty säätiö, rekisteröity yhdistys tai muu Y-tunnuksen saanut toimija kuten sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö.

Yksityishenkilöitä sääntely ei koske, vaan heidät yksilöidään myös jatkossa suomalaisella henkilötunnuksella tai vastaavalla ulkomaisella tunnuksella.

LEI-tunnus.fi auttaa LEI-tunnuksen hankkimisessa ja vuosimaksun kilpailuttamisessa.
Edullinen ja vaivaton tapa hankkia LEI-tunnus on käyttää LEI-tunnus.fi -palvelua. Palvelu kilpailutta LEI-tunnuksen hankinnan ja vuosimaksun puolestasi. LEI-tunnus on saatavilla palvelun kautta alkaen 89,00 euroa. Lue lisää www.lei-tunnus.fi .

Kirjoitettu

ESMA: LEI-tunnus korostuu varautumisessa MiFID/MiFIR -sääntelyn voimaan tuloon

Euroopan arvopaperimarkkinaviranominen ESMA korostaa lehdistötiedotteessaan LEI-tunnuksen merkitystä yhteisöjen varautumisessa MiFID II ja MiFIR -sääntelyn noudattamiseen. ESMA julkaisi lehdistötiedotteen (Briefing on the Legal Entity Identifier) herättääkseen finanssialalla toimivien yhteisöjen huomion ja helpottaakseen yhteisöjen varautumista MiFID II -sääntelyn noudattamisen alkamiseen 3.1.2018.

Tiedotteessaan ESMA ilmaisee odottavansa finanssimarkkinoilla toimivien tekevän kaikki tarvittavat valmistelut varmistaakseen valmiutensa LEI-tunnusta edellyttävän MiFID II -sääntelyn noudattamiseen jo hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta eikä lykkäämään varautumista. ESMA perustaa näkemyksensä aikaisempaan EMIR-raportoinnin soveltamisen alkuun liittyneisiin kokemuksiin. ESMA kehottaa kaikki raportointivelvollisia yhteisöjä valmistautumaan sääntelyn voimaan tuloon mahdollisimman pian ja viivytyksettä. Etukäteinen varautuminen kannattaa, jottei arvopaperikaupankäyntiin tule katkoksia. Mikäli yhteisöllä ei ole LEI-tunnusta sääntelyn voimaan tullessa, pankit ja muut arvopaperinvälittäjät tulevat kieltäytymään asiakkaan toimeksiantojen toteuttamisesta, kunnes tämä pystyy noudattamaan sääntelyn vaatimuksia.

ESMA:n puheenjohtaja Steven Maijoor lausuu ESMA:n tiedotteessa*:

”ESMA odottaa kaikkien kauppapaikkojen ja sijoitusyhtiöiden varmistavan MiFID II -sääntelyn vaatimusten noudattamisen LEI-tunnusten osalta jo hyvissä ajoin ennen uuden sääntelyn voimaan tuloa 3.1.2018.

LEI-tunnukset ovat keskeisessä asemassa uudessa MiFID-kaupparaportoinnissa sekä sen tukevan olennaisesti lainsäätäjän työtä markkinoiden läpinäkyvyyden ja valvonnan parantamiseksi. On tärkeää, että sijoitusyhtiöt ja kauppapaikat tekevät tarvittavat toimet LEI-tunnuksien hankkimiseksi hyvissä ajoin. 

LEI-tunnuksen hankinta ei ole vaikea prosessi. Jos näkee hiukan vaivaa, LEI-tunnuksen voi hankkia lyhyessä ajassa ja se maksaa muutamia satoja euroja. LEI-tunnus säästää Sinun aikaasi ja kustannuksia pitkällä tähtäimellä sekä tuo lisäarvoa asiakkaillesi, vastapuolillesi ja lainsäätäjälle.”

Hinta voidaan kilpailuttaa
LEI-tunnuksen voi hankkia myös vaivattomasti ja edullisesti. LEI-tunnus.fi säästää sinulle selvää aikaa ja rahaa. Halvimmillaan LEI-tunnuksen voi hankkia hintaan 89,00 EUR LEI-tunnus.fi -palvelun kautta. Palvelu on helppokäyttöinen ja suunniteltu asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Tätä et tiennyt LEI-tunnuksesta?
LEI-tunnus koostuu 20:stä merkistä. Se on alfanumeerinen koodi, joka mahdollistaa finanssimarkkinoilla toimivien oikeushenkilöiden selkeän ja yksilöivän tunnistamisen. LEI-tunnus kehitettiin finanssikriisin seurauksena mahdollistamaan oikeushenkilöiden maailmanlaajuinen tunnistaminen. LEI-tunnus on osoittautunut luotettavimmaksi oikeushenkilöiden tunnistamismenetelmäksi ja siksi lainsäätäjät ovat omaksunut sen laajaan käyttöön niin Euroopan Unionissa (EU) kuin maailmanlaajuisestikin.

LEI-tunnus:

  • Parantaa olennaisesti markkinoiden valvontaa ja läpinäkyvyttä; se tuottaa liiketoimintaan hyötyjä kustannussäästöjen, paremman riskienhallinnan ja toiminnan tuottavuuden lisääntymisen kautta.
  • On merkittävä tekijä MiFID II -sääntelyn mukaisesti harmonisoidussa kaupparaportoinnissa. LEI-tunnus varmistaa raportoidun tiedon laadun ja luotettavuuden; sekä
  • On välttämätön yhtiöille, jotka ovat velvollisia raportoimaan finanssialan lainsäädännön mukaan. LEI-tunnuksen avulla myös sovitetaan yhteen kaupparaportointitietoja läpinäkyvyyden ja sääntelyn tarkoituksiin.

*käännös LEI-tunnus.fi

Kirjoitettu

Teidän palveluksessanne

Jokaisen palvelun takana on jokin kiinnostuksen herättänyt idea. Ideat ovat aina peräisin ihmisiltä. LEI-tunnus.fi-palvelun taustalla oli ajatus helpottaa suomalaisten yhteisöjen LEI-tunnusten hakuprosessia ja tehdä se kustannustehokkaasti. Ketkä ovat idean takana?

 

 

Viktor Östman
viktor@lei-tunnus.fi

Vaasalainen kaksikielinen rahoituksen opintojaan Hankenilla viimeistelevä Viktor Östman toimii yrityksen toimitusjohtajana. Viktor vastaa yrityksen myynnin ja markkinoinnin koordinoinnista, rahaliikenteen hoitamisesta sekä yleisesti kaikista toimitusjohtajalle kuuluvista tehtävistä. Viktor on ohjelmoinut myös yrityksen käyttämät back-office -työkalut. Viktor työskentelee yksityisen sijoitusalan yhtiön back office -tehtävissä.

 

Santeri Jusslin
santeri@lei-tunnus.fi

Santeri Jusslin viimeistelee oikeustieteen opintojaan tutkimalla sijoitusrahastojen sopimusoikeudellisia yhtymäkohtia Helsingin Yliopiston Vaasan oikeustieteellisessä yksikössä. Santeri vastaa yrityksen lainopillisista asioista sekä viestinnästä ja brandin rakentamisesta. Santeri on, kaiken markkinointimateriaalin lisäksi, suunnitellut yrityksen asiakasrajapinnan käyttöliittymän ja asiakkaan tilausprosessin. Santerilla on aiempaa työkokemusta muun muassa työnantajajärjestöstä ja finanssialan compliance-tehtävistä.

 

Stefan Bäckström
stefan@lei-tunnus.fi

Espoolainen Stefan Bäckström on suorittanut maisterin opinnot sekä oikeus- että kauppatieteissä lähinnä erikoistumalla sijoitustoiminnan struktuureihin ja arvostamismenetelmiin. Stefan vastaa suhteista virallisiin LEI-myöntäjiin sekä kilpailutusprosessista. Tämän lisäksi Stefan auttaa Viktoria suhdetoiminnassa suhteessa yrityksen avainyhteistyökumppaneihin ja -asiakkaisiin. Stefan on työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2011 lakimies- ja riskienhallintatehtävissä.